Installatie adviseur renovatie

Bij de uitvoering van renovatie of groot onderhoud in woningen, appartementen en kleine utiliteit komen veel technische aspecten naar voren die een goede voorbereiding behoeven. Zeker met de huidige technieken moet aan veel zaken specifieke aandacht worden gegeven om zeker te zijn van een goede uitvoering en een zekerheid in de functionaliteit ervan.

W.F. Installatie Advies beschikt over voldoende kwaliteit om dergelijke technische aspecten in de voorbereiding te onderkennen waarmee in de praktijk voordeel kan worden behaald.

Het ontwerp en de uitvoering van nieuwe technieken dienen te voldoen aan specifieke eisen en normeringen alvorens een kwaliteitsgarantie kan worden verstrekt. Juist deze kwaliteitsgarantie staat bij ons in een hoog vaandel.