Installatie inspecteur nieuwbouw

Al jaar en dag worden bij nieuwbouw projecten zowel de bouwkundige aspecten als de aanwezige technische installaties door ervaren bouwkundigen opgeleverd.

Ondanks dat de kwaliteit van deze bouwkundigen hoog is op het niveau van de bouwkundige aspecten ontbreekt het bij deze personen aan de kwaliteit die noodzakelijk is om op een juiste wijze technische installaties op te kunnen leveren en/of te kunnen beoordelen. Hiermee is en blijft het voor opdrachtgevers onduidelijk of men dat krijgt waarvoor men betaald.

Onze jarenlange ervaring in de techniek en de kennis van de nieuwste technieken zullen derhalve een zeer grote aanwinst zijn voor opdrachtgevers die een goede en juist functionerende installatie willen hebben waarmee de gebruikers een lang woon- of werkgenot verkrijgen.

Niemand is ten slotte gebaat bij gebruikers die klagen over het leef- en/of werkcomfort.

Met de inzet van onze inspecteur(s) wordt zekerheid verkregen over het verkrijgen van die installatie waar de opdrachtgever voor heeft gekozen en zullen de gebruikers een correct werkende installatie in hun bezit krijgen die aan de huidige normen voldoet.