Installatie inspecteur bestaande bouw

Installaties behoeven onderhoud!Dit is algemeen bekend zult u zeggen, maar op de vraag of het onderhoud echt naar behoren wordt uitgevoerd is moeilijker te antwoorden. Men gaat er vanuit dat het dienstdoende service- en onderhoudsbedrijf datgene uitvoert aan een installatie wat noodzakelijk is. Ook verwacht u van uw service- en onderhoudsbedrijf een goed advies indien dit noodzakelijk is.

In de praktijk blijkt dit toch anders te zijn. Service- en onderhoudscontracten zijn in de loop der jaren eerder in prijs gedaald dan gestegen. Veelal is de prijs voor een dergelijk contract dusdanig dat goed onderhoud plegen onmogelijk is. Doordat controles op juist uitgevoerd onderhoud niet worden uitgevoerd wordt dit niet of nauwelijks erkend. U zult wellicht zeggen, ik heb een prestatiecontract dus zijn deze controles niet nodig. Mocht er iets zijn dan wordt dit conform het contract opgelost.

Hierbij wordt vergeten dat er wel degelijk een “prestatie” wordt verwacht en niet alleen in het onderhoud. Het is ook van belang dat de installatie een gegarandeerde looptijd meegaat en niet vroegtijdig moet worden vervangen. Met de inzet van onze inspecteur(s) wordt zekerheid verkregen over de huidige staat en functionaliteit van de aanwezige installatie. Aan de hand van een rapportage, eventueel vergezeld van fotomateriaal, zal u op de hoogte worden gebracht van de huidige staat van de installatie.

De uitkomst van de rapportage zal worden besproken met het dienstdoende service- en onderhoudsbedrijf om enerzijds herhaling te voorkomen en anderzijds de kwaliteit te optimaliseren. Dit garandeert een betere samenwerking en vertrouwen in partijen onderling.