Installatie adviseur contracten

Als onderlegger voor de uitvoering van service- en onderhoud aan technische installaties zijn veelal contracten opgemaakt.

Deze contracten kunnen onderling verschillen maar hebben allen hetzelfde doel:

Het verkrijgen van een juist functionerende installatie met zo min mogelijk problemen en een zo lang mogelijke levensduur.

Bij de opzet van dergelijke contracten is technische kennis van de te onderhouden installaties onontbeerlijk.

Belangrijk zijn de fabrieksvoorwaarden en normen, dit om aanspraak te kunnen blijven maken op garanties en verzekeringen.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen besluiten om ingediende schadeclaims niet te behandelen indien is gebleken dat het onderhoud aan apparatuur niet correct of geheel niet is uitgevoerd met alle gevolgen van dien.

Met de inzet van onze adviseurs wordt het noodzakelijk onderhoud aan de diverse apparatuur op juiste wijze in een contract verwoord en wordt zekerheid verkregen dat fabrieksvoorwaarden en normen worden opgenomen.