Energie in balans

Dit motto is door W.F. Installatie Advies gekozen voor het geven van adviezen voor technische installaties in woongebouwen en kleine utiliteit. De vele praktijksituaties die de laatste tijd in het nieuws zijn, waarin bijvoorbeeld ventilatie-installaties, verwarmings- en koelsystemen, warm tapwater en regelinstallaties uit “balans” zijn door geen of slecht onderhoud, geen of een verkeerde inregeling of een verkeerd gebruik, verstoren het comfort- en behaaglijkheidsniveau en geven een bron van ergernis aan veel mensen. De hieruit voortvloeiende klachten kunnen leiden tot lichamelijke, geestelijke zo ook financiële problemen.

Wij, als technisch adviesbureau, hebben ons de taak gesteld dergelijke situaties te voorkomen en op te lossen waar deze aanwezig zijn door het geheel weer “in balans” te brengen waardoor het woongenot zal worden hersteld.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te funderen, hanteren wij 3 kernwaarden:

Professionaliteit

Deze behoeft geen toelichting en is vanzelfsprekend. Het is dat wat u van ons verwacht en dat u krijgt. Om een professionele partner te zijn en te blijven voor onze klanten verleggen wij steeds opnieuw onze grenzen.

Flexibiliteit

Flexibiliteit is belangrijk omdat onze klanten opereren in een dynamische omgeving.

Om ze zo goed mogelijk van dienst te zijn bewegen wij met ze mee.

Transparantie

Wij kennen onze klanten en de klant mag ons kennen, ook achter de schermen. Wij onderhouden openrelaties, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Op deze wijze kunnen wij optimaal meedenken met onze klanten en proactief opereren.